LSTN

AMFITEÁTER2 m.

1+2 I b Ku amfiteátru miesto Prešov PO, Za amfiteátrom pole Svidník SK
3 Zo subst. amfiteáter. Predložkové názvy sa utvorili podľa polohy pomenovaných objektov vzhľadom na amfiteáter.
Va