LSTN

AMERIKA11 f.

1 I a Amerika6; Malá/Veľká Amerika, Chybračkova Amerika; Ostrov Amerika b Na Amerike
2 a miesto4, pole4, les2, pasienok2, lúka, močiar b pole
3 Z choronyma Amerika (názov kontinentu al. skrátený názov Spojených štátov amerických). Objekty pravdep. patrili niekomu, kto sa vrátil z Ameriky (americkému Slovákovi), alebo sa nachádzali vo vzdialenej časti chotára. Mohlo však ísť aj o veľké objekty, resp. o polia s úrodnou pôdou. Les a pasienok Amerika v Dolnej Strede GA má variantné názvy Za Váhom, Pri skalke. Objekt s názvom Amerika v Šintave GA je označený ako porast (môže ísť o pasienok al. pole) a delí sa na časti s názvami Horné tále, Dolné tále, Dolina, Agačárna. Názvy pasienka a poľa Malá Amerika, Veľká Amerika v Šintave GA sú aj názvy štrkovísk.
Va