LSTN

AMPER m.

1+2 I a Ampery les, pole Doľany PK
3 Z nár. subst. amper "nádoba na vodu, vedro" (SSN1, s. 65). Menej pravdep. by bola motivácia OM Amper, Ampér. N pl. -e (Ampére), št. je podoba Ampery. Nachádzajú sa tu aj kopanice s názvom Ampere.
Va