LSTN

AMRICH m.

1+2 I b Pri Amrichovi pole Hrašovík KE
3 Z OM vlastníka Amrich (< K Imrich).
Va