LSTN

AMT3 m.

1+2 I a Predný Amt pole Matejovce nad Hornádom SN, Stredný Amt pole Matejovce nad Hornádom SN, Zadný Amt pole Matejovce nad Hornádom SN
3 Z nem. prevzatého pôv. lat. subst. amt "úrad" (HSSJ1, s. 87). Pravdep. to boli úradné, obecné polia (neskôr družstevné hony). Mohlo by ísť aj o skrátené adaptované nem. subst. Anteil "podiel, diel".
Va