LSTN

AŇALA2 f.

1+2 I a Malá Aňala pole Nesvady KN, Veľká Aňala pole Nesvady KN
3 Z MN Aňala (< OM *Aněla; STJ2, s. 10, porov. názvy vodných tokov Aňala, Aňalský kanál; HN, s. 36 – 37).
Va