LSTN

AŇALSKÝ adj.

1+2 Ia Aňalské záhrady pole Nesvady KN
3 Z MN Aňala (< OM *Aněla; STJ2, s. 10, porov. názvy vodných tokov Aňala, Aňalský kanál; HN, s. 36 – 37) + -sk-ý.
Va