LSTN

ANAŠKA f.

1+2 I a Anaška pasienok Dobroč LC
3 Mohlo sa utvoriť z OM Anáš, Anas, príp. Anák al. Anáč so zgem. zmenou č > š + -k-a.
Va