LSTN

ANCIÁŠHORA f.

1+2 I a Anciášhora pole Okrúhle SK
3 Zo subst. anciáš "zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach a nadávkach)" + subst. hora "kopec". Pravdep. ide o vyvýšené pole so zlou, nekvalitnou pôdou.
Va