LSTN

ANCIKRIST m.

1+2 IIIa Ancikristova lúčka lúka Bodružal SK
3 Zo subst. ancikrist "zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach a nadávkach)". Pravdep. podľa zlej, nekvalitnej pôdy.
Va