LSTN

ANČA5 f.

1+2 I a Anča miesto Rožňava RV; Krásna Anča les Nový Salaš KE III a Ančiná pole Nová Baňa ZC ♦ Ančina lúčka lúka, pole Malachov BB, Ančin bok pasienok Malacky MA
3 Z K Anča (dom. podoba K Anna).
Va