LSTN

ANČÍKOVIA plt.

1+2 I b U Ančíkov na vrchu lúka Galovany LM
3 Z rodinného mena Ančíkovia.
Va