LSTN

ANČÍK m.

1+2 I b U Ančíkovcov na vrchu lúka Galovany LM
3 Z rodinného mena od P Ančík, nár. U Ančíkov na vrchu.
Va