LSTN

ANČIKOVANY2 plt. [-I-, -Í-; -ANI, -EŇI]

1+2 I a Ančikovany lúka, pasienok, pole Galovany LM, Ančikovany les, lúka, vrch, výš. kóta Svätý Kríž LM
3 Z MN Ančikovany (< Ančikoveňi, podľa vzoru MN utvorených príponou -an-y, kt. vznikla z pôv. obyvateľských mien na -an-e), dnes súčasť obce Svätý Kríž LM. Št. názov lúky v katastri obce Svätý Kríž LM je Ančikovany. Variantné nár. názvy objektov sú Ančíkovani, Ančíkoveňi.
Va