LSTN

AND3 m.

1+2 I a Dolný And pole Ondrejovce LV, Horný And pole Ondrejovce LV b Pri Strednom Ande pole Ondrejovce LV
3 Polia boli pomenované podľa polohy k majerom, hospodárskym dvorom (neskôr štátnym majetkom) Horný And, Stredný And a Dolný And (LE), resp. patrili k týmto majerom.
Va