LSTN

ANDSKÝ adj.

1+2 Ia Andský kopec pole Ondrejovce LV
3 Z časti názvu And jedného z majerov, hospodárskych dvorov (neskôr štátnych majetkov) Horný And, Stredný And, Dolný And (LE) + -sk-ý. Pole bolo v ich blízkosti al. k nim (jednému z nich) patrilo.
Va