LSTN

ANDAČ2 m.

1+2 I a Andač les, pole Červeník HC III a Andačová pole Považská Bystrica PB (Považské Podhradie)
3 Z OM Andač (< K Andrej). S MN al. vodným tokom Andač nesúvisí, keďže objekty sú od obce Červeník HC a od Považskej Bystrice PB dosť vzdialené.
Va