LSTN

ANDAČLÚKA f.

1+2 I a Andačlúky lúka, pasienok, pole Červeník HC
3 Z OM Andač (< K Andrej) + subst. lúka. S MN al. vodným tokom Andač nesúvisí, keďže objekty sú od obce Červeník HC dosť vzdialené.
Va