LSTN

ANDAČSKÝ adj. [-ACK-]

1+2 I a Andačské miesto Lukáčovce NR
3 Z MN Andač + -sk-ý. N pl. n. nár. Andacké.
Va