LSTN

ANDÁŠ m.

1+2 I a Andáš miesto Drienčany RS
3 Z OM Andáš (< K Andrej), príp. z OM Andáč s gem. nár. zmenou č > š.
Va