LSTN

ANDEHÁZSKY2 adj.

1+2 Ia Andeházske pole pole Prosiek LM, Andeházske pole pole Ižipovce LM
3 Z P Andeházy (< maď. podoby Andaháza MN Andice, dnes súčasť Liptovského Mikuláša + maď. suf. -i zapísaný ako -y) + -sk-y (Andeháske). N sg. n. -o (Andehásko poľe) v Prosieku LM.
Va