LSTN

ANDEHÁZIOVSKÝ adj.

1+2 Ia Andeháziovský ohrad lúka Liptovský Mikuláš LM (Andice)
3 Z P Andeházi (< maď. podoby Andaháza MN Andice, dnes súčasť Liptovského Mikuláša + -i) + -ov-sk-ý. P sa rôzne vyslovovalo a mohlo mať aj inú grafickú podobu. Išlo o kúsky lúčok okolo dediny.
Va