LSTN

ANDALUD m. // ONDALUD m.

1+2 I a Andalud les Šarišské Sokolovce SB, Ondalud les Šarišské Sokolovce SB
3 Neznámy pôvod. Andalud je št. názov lesa, starší variantný názov je Ondalud.
Va