LSTN

ANDELÍČEK2 m.

1+2 I a Andelíčky lúka, vrch Pečenice LV ♦ Novomestské od andelíčka les Bratislava-Záhorská Bystrica BA
3 Zo subst. dem. andelíček (< subst. andel + -ič-ek) "anjelik". V Bratislave-Záhorskej Bystrici podľa polohy od sochy strážneho anjela. N pl. na -e (Anďeľičke) v Pečeniciach LV.
Va