LSTN

ANDERKA3 f.

1+2 I a Anderka miesto Kalša KE; Anderky pasienok Chmeľovec PO b Pod Anderkou pasienok Kalša KE
3 Z OM (P) Ander (dom. podoba K Andrej) + -k-a. I sg. -u (Pod Anderku) v Kalši KE.
Va