LSTN

ANDICKÝ adj.

1+2 I a Andické pole Povoda DS
3 TN mohol vzniknúť z MN Andice (dnes súčasť Liptovského Mikuláša) + -(s)k-ý, ale vzhľadom na veľkú vzdialenosť od Povody DS je to málo pravdep. Skôr sa mohol utvoriť z OM Andický (< Andice + -(s)k-ý) ako P niekoho, kto sa napr. prisťahoval z Andíc a kúpil pole, hoci dnes sa takéto P v obci nenachádza (DP).
Va