LSTN

ANDOČKA f.

1+2 I a Andočka les, pole Lackov KA
3 Z OM Andok (maď. dom. podoba maď. K András "Andrej") + -k-a. Variantný názov je Rapník podľa OM nového majiteľa.
Va