LSTN

ANDOR2 m.

1+2 III a Andorovo pole Sačurov VT ♦ Andorov guľves pole Sačurov VT
3 Z OM vlastníka Andor (< K Andrej).
Va