LSTN

ANDÓDSKY4 adj.

1+2 Ia Andódska dolina pole Nové Zámky NZ, Andódska rovina pole Nové Zámky NZ b Na andódskych roliach pole Nové Zámky NZ; Pri Andódskej ceste pole Nové Zámky NZ
3 Z maď. podoby Andód MN Andovce NZ + -sk-y. Objekty sa nachádzajú pri obci Andovce, pole Pri Andódskej ceste je vedľa cesty s názvom Andódska cesta (vedie do Andoviec).
Va