LSTN

ANDOVSKÝ2 adj. // ANDOVECKÝ adj.

1+2 Ia Andovecká rovina pole, výš. kóta Nové Zámky NZ IIIa Andovská rovina pole, výš. kóta Nové Zámky NZ; Andovských lazníky pole Radošina TO
3 V Nových Zámkoch NZ z MN Andovce (pole leží pri tejto obci) + -sk-ý, v Radošine z OM Ando al. Anda (< K Andrej) + -ov-sk-ých (privlastnenie k rodine, kt. pravdep. v minulosti objekt vlastnila). Št. TN poľa v Nových Zámkoch je Andovská rovina, starší TN je Andovecká rovina, variantný TN je Andódska rovina. Št. TN v Radošine TO je Ardanovské lazníky.
Va