LSTN

AMERIČAN m.

1+2 IIIa Američanova mláka lúka Matiaška VT
3 Z etnonyma Američan (< názvu kontinentu al. skráteného názvu Spojených štátov amerických Amerika + -an). Lúka pravdep. patrila niekomu, kto sa vrátil z Ameriky.
Va