LSTN

ANDRÁŠOVSKÝ adj. // ANDRAŠOVSKÝ adj.

1+2 I a Andrášovská les Lovinobaňa LC ♦ Andrašovská dolina pole Ždiar PP
3 Z OM Andráš, Andraš (dom. podoby K Andrej) + -ov-sk-ý. V Ždiari PP môže ísť o úradné P al. len o vsl. hláskový variant s krátkym a. Nemožno vylúčiť pôvodné P majiteľov v iných grafických zápisoch.
Va