LSTN

ANDRÁŠIK m.

1+2 I a Andrášikovo les, pole Lovinobaňa LC
3 Z P Andrášik (< dom. podoba Andráš K Andrej + -ik).
Va