LSTN

ANDREÁNSKY2 adj.

1+2 IIa Andreánskeho hora les Lazisko LM IIIa Andreánskych lúka lúka Lazisko LM
3 Z P Andreánsky.
Va