LSTN

ANDRELAZ m.

1+2 I a Andrelaz pasienok Ňagov ML
3 Z K Andre(j) + subst. laz "poľnohospodárska pôda získaná klčovaním a kultivovaním na úžitkovú zem, lúku, hon" (SSN2, s. 38).
Va