LSTN

ANDRIDIEL m. [-DZAL]

1+2 I a Andridiely les Vyšná Sitnica HE
3 Z OM Andri(š) (< K Andrej) + subst. diel s asibiláciou ď > dz (Andridzaľi). Môže ísť o ďalší variantný názov lesa Andrediely, Andrejdiely, Andrejove diely v susednej obci Nižná Sitina HE, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach obidvoch obcí.
Va