LSTN

ANDIEL m.

1+2 I a Úhorčie Andiely pasienok Beňadiková LM
3 Pravdep. z nem. subst. Anteil "podiel, diel" al. z nem. andere "druhý, iný, nasledujúci" + subst. diel. Prvá časť TN mohla byť motivovaná aj K Andrej.
Va