LSTN

ANDREJ10 m.

1 I b Za Andrejom III a AndrejováAndrejova hora2/lúka, Andrejov dol, Andrejova roľa, Andrejov laz2; Andrejove diely
2 a vrch b pole ♦ a pole4, les2, lúka2, miesto2, pasienok
3 Z K Andrej. Poses. adj. v N pl. m. na -ov-o (Andrejovo ďieli) v Ďapalovciach VT.
Va