LSTN

ANDREJDIEL m. [-DZAL]

1+2 I a Andrejdiely les Ďapalovce VT
3 Z K Andrej + subst. diel. S asibiláciou ď > dz (Andrejdzaľi). Variantné názvy sú Andrediely (Andredzaľi), Andrejove diely (Andrejovo ďieľi).
Va