LSTN

ANTALKA6 f.

1 I a A-ka5; A-ky
2 a pole3, štôlňa2, vrch2, baňa, les, miesto
3 Z OM Antal (maď. podoba Antal K Anton) + -k-a. TN Antalka (miesto), Antalky (les) v Slanskom Novom Meste KE môžu byť variantné názvy lesa.
Va