LSTN

ANDREJISKO n.

1+2 I a Andrejisko vrch Dobšiná RV
3 Z K Andrej + -i-sk-o. Št. názov je Ondrejisko, variantný názov je aj Ondrejsko.
Va