LSTN

ANDREJKA4 f.

1+2 I a Andrejka les Karná HE, Andrejka lúka Ďačov SB, Andrejka lúka, pasienok, pole Trebišov TV b Do Andrejky les, pole Vojtovce SP
3 Z K Andrej + -k-a. V Trebišove je št. názov Andrejka, variantný názov je Andráška.
Va