LSTN

ANDRÁŠKA f.

1+2 I a Andráška lúka, pasienok, pole Trebišov TV
3 Z OM Andráš (dom. podoba K Andrej) + -k-a. Št. TN je Andrejka.
Va