LSTN

ANDRIC m.

1+2 III a Andricová lúka, pasienok Vyšná Jablonka HE
3 Z OM Andric (< K Andrej).
Va