LSTN

ANDREJS m. // ANDRES m.

1+2 III a Andrejsová vrch Pohorelá BR, Andresovo vrch Pohorelá BR
3 Z OM Andrejs, Andres (< K Andrej). Názov vrchu (1519 m) v Kráľovohoľských Tatrách. Št. názov je Andrejcová, variantné názvy sú Ondrejcova, Ondrejcovo, Andrejcovo, Andrejsová, Andresovo.
Va