LSTN

ALPA5 f.

1+2 I a Ploská Alpa planina Liptovská Osada RK, Pustolúčia Alpa vrch Liptovská Osada RK, Skalná Alpa vrch Liptovská Osada RK; Dvorisko Alpa vrch Liptovská Osada RK, Kišky Alpa vrch Liptovská Osada RK
3 Zo subst. alpa "vysoká hora, horský pasienok" (MĽ, 1974, s. 6), resp. z názvu najvyššieho horského systému v Európe Alpy (< predkeltské slovo, asi z ligurského základu alp "výšina"; názov sa od Románov dostal ku Germánom a k Slovanom a prenášal sa aj na iné pohoria; LKH, s. 22 – 23). Názvy objektov vo Veľkej Fatre. Názov vrchu Pustolúčia Alpa (na mapách skomolený názov Pustalocja alpa) má variantný názov Pustolúčie. V Liptovských Revúcach RK sa nachádza aj lúka, pasienok so št. názvom Pustolovčia, starší názov Pustolovčie.
Va