LSTN

ANDRO2 m.

1+2 III b Na Androvom pole Sačurov VT ♦ a Androva lúka les, výš. kóta Rybník RA
3 Z OM Andro (< K Andrej). L sg. -ým (Na Androvím) v Sačurove VT.
Va