LSTN

ANNA50 f. [-N-, -NN-]

1 I a Anna4; Svätá11 Anna; Nivky pri Svätej Anne; Baňa Svätá Anna, Jama Anna, Magdaléna-Anna, Štôlňa Anna, Vyšná štôlňa Anna b Nad Annou; Nad Svätou3 Annou, Niže Svätej2 Anny, Pod Svätou Annou, Pri Svätej5 Anne, U Svätej Anny, Za Svätou2 Annoua Dolina Liptovskej Anny, Údolie Svätej Anny, Vrch Anny; Diely nad Svätou Annou, Nadávky pri Svätej Anne, Nivky u Svätej Anny2, Rovina pod Svätou Annou, Rovňa pod Svätou Annou2 b Pod Svätou Annou, Pri Svätej Anne IIIa Annina dolina, Annin majer
2 a pole6, štôlňa6, baňa4, lúka4, vrch4, les3, pasienok2, miesto b pole14, miesto ♦ a pole8, dolina3, vrch b les, vinica
3 Z K Anna. V neštandardizovných názvoch sa zvykne používať aj podoba Ana. Objekty sa zväčša nachádzajú v blízkosti sochy svätej Anny alebo kaplnky, kostola, kt. sú zasvätené svätej Anne. V Kluknave GL lúku, les pomenovali podľa grófky Anny, kt. dala postaviť kostol a dala doň obraz sv. Anny. Predložkovými TN sú pomenované objekty vzhľadom na polohu od objektu, kt. je pomenovaný podľa sv. Anny. Pole so št. názvom Nivky pri svätej Anne sa pravdep. nachádza v katastrálnych územiach obcí Koválov SE a Radošovce SI a má variantné názvy Nivky pri Sv. Anne, Nivky u Svätej Anny, Nadávky u Svätej Anny, Chríby. Pole v Starej Ľubovni SL má variantné názvy Rovina pod Svätou Annou, Rovňa pod Svätou Anou a pravdep. iné pole v tejto obci má variantné názvy Nad Annou, Nad Svätou Annou. Št. názov Dolina Liptovskej Anny v Liptovskej Anne LM má variantné názvy Údolie Svätej Anny, Údolie Svätany (Svätá Anna je starší názov obce Liptovská Anna). I sg. -om (Nat švintom Anom, Rovňa pod švjintom Anom) v Podolínci PP a Starej Ľubovni SL. • Csl. výskyt.
Va