LSTN

ANŠEL2 m.

1+2 I a Anšel výš. kóta Žakarovce GL, Na Anšeloch miesto Žakarovce GL
3 Neznámy pôvod.
Va