LSTN

ANJEL10 m. // ANDEL m.

1 I a Anjely; Druhý/Piaty/Štvrtý/Tretí/Veľký Anjel b Pri Anjelovi strážcovia Predná štrbina v Anjeloch, Prostredná štrbina v Anjeloch, Zadná štrbina v Anjeloch III a Andelov
2 a vrch5, hrebeň, chotár b lúka ♦ a miesto3
3 Zo subst. anjel. Názov lúky Pri anjelovi strážcovi (Pri anjel strášcovi) v Hronci BR podľa polohy pri soche anjela strážcu al. pri kaplnke, kt. mu je zasvätená. Variantné názvy sú Drotárňa, V Drotárni. Vo Vysokých Tatrách TN Anjely pomenúva hrebeň, úsek Skorušiniaku od sedla Prostredné Skorušie po sedlo Nižné Skorušie al. vrátane Veľkého Anjela po Limbovú štrbinu a pomenúva päť objektov (vrchov v tvare vežičiek), z kt. štyri ležia medzi sedlami Prostredné a Nižné Skorušie (Druhý Anjel, Tretí Anjel, Štvrtý Anjel, Piaty Anjel). Osamelý vrch Veľký Anjel (1681 m) je najväčší, nachádza sa na sever od sedla Nižné Skorušie (označuje sa aj ako Anjel I.). Vrchy (vežičky) pripomínajú skupinu mystických postáv (BI, s. 122 – 123). TN Andelov v Píle ZC vznikol z OM Andel.
Va