LSTN

ANJELSKÝ adj. // ANDELSKÝ adj. // ANHELSKÝ adj.

1+2 Ia Andelský vŕšok pole Spišský Hrhov LE, Anhelská dolina pasienok Potôčky SP, Anjelský vŕšok pole, vrch Levoča LE
3 Z OM Anjel, Anhel al. zo subst. anjel, anhel + -sk-ý. Podoba Anhel/anhel je z ukr. angel (g sa vyslovuje ako h).
Va